ORGANİK PAMUK

Organik pamuk organik tarımın standartlarıyla yetiştirilmiş, doğaya zarar veren kimyasalların dışlandığı bir üretim sürecine sahiptir.

  • Kimyasal ve pestisitler kullanılmaz.
  • Organik pamuk tarımı daha az karbon salınımı ortaya çıkarır.
  • Konvansiyonel pamuk yetiştiriciliğine oranla %60’a kadar daha az su tüketilir.
  • Pestisitler ve herbisitler kazara yada kasıtlı olarak üretime dahil edilmez.
  • İnsanlar ve hayvanlar kimyasallara maruz kalmaz.
  • Atıklar geri dönüştürülür ve üretime dahil edilir.
LENZING GRUP SELÜLOZİK ELYAFLAR

LENZING elyafları, hammadde olarak yenilenebilir ağaç kaynaklarından elde edilen hamurdan üretilir. Lenzing, ağacı sorumlulukla yönetilen ve sürdürülebilir kaynaklardan geldiği belgelenmiş olan ormanlardan satın alır. Elyaflar, doğanın döngüsüyle bütünleşerek çevresel dengeyi korumaya yardımcı olur. Fotosentezle oluşan yenilenebilir ağaç hammaddesinden yapılır. Sertifikalı biyo-bazlı elyaflar, çevreye duyarlı bir üretim süreciyle üretilir. Standart elyaflar doğada parçalanabilir ve çözünebilir özelliktedir, böylece tamamen doğaya geri dönebilirler.

BAMBU

Bambu, dünyadaki en sürdürülebilir bitkilerden biridir; oldukça hızlı büyür ve benzer bitkilere göre %35 daha fazla oksijen üretir. Geleneksel pamuğun aksine; herhangi bir böcek ilacı, kimyasal gübre veya aşırı sulamaya ihtiyaç duymaz. Kendi köklerinden tekrar yetişebildiği için her seferinde yeniden ekim yapılmasına gerek yoktur. Yetişmesi sırasında neredeyse hiçbir çevresel etkisi olmayan bambu, elyaf haline getirilirken çeşitli kimyasallara ihtiyaç duyar. Polyester kadar yoğun olmasa da bu kimyasal kullanımı, bambuyu sürdürülebilirlik yolunda olumsuz etkiler.

GERİ DÖNÜŞTÜRÜLMÜŞ PAMUK

Geri dönüştürülmüş pamuk ve atık kumaşlardan üretilen geri dönüştürülmüş pamuklu kumaşlar, ham pamuk kullanımımızı ve dolayısıyla pamuk tarımından kaynaklanan önemli su, CO2 ve diğer etkileri azaltır.

GERİ DÖNÜŞTÜRÜLMÜŞ POLYESTER

Geri dönüştürülmüş polyester ham madde olarak plastik şişeleri ve tekstil atıklarını kullanır. Böylece, çevre ve okyanus kirliliğine neden olacak, doğada çözünemeyen materyallere ikinci bir hayat verir. Standart polyestere göre, çok daha az toprak, su ve hava kirliliğine neden olan geri dönüştürülmüş polyester, üretimi sırasında çok daha az enerjiye ihtiyaç duymaktadır.

KENEVİR

Kenevir kumaşı, kenevir bitkisinin saplarından elde edilen lifler kullanılarak yapılan bir tekstil türüdür. Pamuğa göre ¼ daha az su ile yetiştirilebilir ve kenevirden elde edilen elyaf pamuk elyafına göre 4 kat daha dayanıklıdır ve lif verimi çok fazladır, kenevir pestisite ihtiyaç duymaz. 14 yıl boyunca toprağa zarar vermeden ve üretim miktarı azalmadan aynı toprakta üretilebilmektedir. Bu durum kenevirin organik ürün eldesi için uygunluğunu göstermektedir.